DUFONEV R.C.
Výroba drceného kameniva

Výroba drceného kameniva

Společnost se dlouhodobě zabývá výrobou drceného kameniva v lomech pomocí mobilních technologických linek. Výhodou této technologie je to, že umožňuje výrobu kvalitního kameniva i v menších lomech, kde by se rozsáhlé investice do stabilní technologie nebyly v reálném čase návratné. Zvlášť vhodné je použití těchto při dočasně zvýšených regionálních poptávkách po kamenivu, například v souvislosti s průběhem stavby silniční nebo železniční dopravní sítě, nebo i jiných stavbách.

Společnost DUFONEV R.C., a.s, zajišťuje pomocí mobilních technologických linek tyto základní typy technologické výroby kameniva:

Obslužnost provozu technologických linek je zajišťována vlastní nakládací a vykládací technikou společnost, dvěma plazovými rypadly typové řady 24 tu – Volvo EC24 a Hyundai R210 a čelními kolovými nakladači: 1x Volvo 150, 3x Volvo 120, 1x CAT 950, 1x CAT938. Pro rozbíjení rubaniny nižší třídy pevnosti je možno dále využít bourací kladivo na nosiči traktorbagru JCB 4CX.

Pro zajištění ostatních technologií, které DUFONEV R.C., a.s. nevlastní, úzce kooperuje s dalšími firmami v oboru. Zejména se to týká zajištění kuželového drtiče, bouracího kladiva pro rozbíjení větších a pevnějších kusů rubaniny další třídící techniky, pokud jsou s ohledem na povahu zakázky tyto stroje nutné nebo vhodné k začlenění do naší technologické sestavy.

Společnost DUFONEV R.C., a.s., je držitelem oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a analogicky na Slovensku prostřednictvím své organizační jednotky Slovensko držitelem oprávnění k bánské činnosti a činnosti bánským zposobom ve Slovenské republice. Může tedy převzít k výkonu práce příslušné pracoviště lomu a následně při provádění prací garantovat plnění povinností stanovených zvláštními předpisy (horní zákon a předpisy související) osobou odborně způsobilou, tj. "závodní lomu" v České republice a "vedúcího lomu" ve Slovenské republice. Současně může pro své činnosti vyhotovovat potřebnou dokumentaci prací (technologické postupy apod.) a to prostřednictvím vlastního bánského projektanta s odbornou způsobilostí pro Českou i Slovenskou republiku.

Naše pracoviště jsou v případě zájmu odběratele vybavena rovněž základním laboratorním vybavením, které nám umožňuje provádět orientační kontroly jakosti výroby přímo na pracovišti.

Naše technologické sestavy jsou rovněž povoleny příslušnými orgány ochrany životního prostředí jako střední zdroje znečišťování ovzduší a jsou vybaveny zařízením na snižování prašnosti z jejich provozu.

Aktuality
20. 09. 2018
Dne 26.9.2018 od 9:00 do 12:30 bude deponie Černovice uzavřena z důvodu CERTIFIKACE VÁHY. Děkujeme za pochopení
29. 06. 2018
Deponie Černovice bude o svátcích 5-6.7. 2018 uzavřena. Návozy odpadu budou možné pouze po domluvě s vedoucím deponie Ing. Žídkem
22. 05. 2018
Od 1.6.2018 platí nový ceník.
Změny cen se týkají asfaltových směsi, zeminy, objemného odpadu a asfaltového recyklátu.
ARSM
člen
facebook