DUFONEV R.C.
Rekultivační směsi

Rekultivační směsi

Nabízíme "Nové systémy technických a biologických rekultivací skládek", které respektují veškeré požadavky investorů a nabízejí nové prvky řešení založených na:

Společnost má certifikovány výrobky - jedná se o  R-MATERIÁL (asfalt) a REKOZEM RZH II.

R-MATERIÁL

Výrobek je určený jako složka asfaltových směsí, používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, vyráběných na obalovně, dle ČSN EN 13 108-8. Jedná se o výrobek, který spadá do režimu §6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek slouží jako náhrada části živic, používaných v procesu výroby obalovaných směsí a jeho použití je přínosem jak v oblasti ekonomiky výroby obalovaných směsí, tak v oblasti snížení dopadů na životní prostředí (recyklace – snížení spotřeby látek na bázi ropných uhlovodíků).

REKOZEM

Výrobek REKOZEM RZH II – rekultivační substrát krycí je registrovaný dle zákona 156/1998 Sb., O hnojivech, jako pomocná látka. Výrobek je určený jako nadložní vrstva biologické rekultivace, do které se zakládá zeleň, podkladová vrstva pro rekultivaci skládek a jiných antropogenně narušených území. Vyrábí se mísením hygienizovaných čistírenských kalů se zeminou s přídavkem směsného recyklátu.

REKOZEM - RZH II

Aplikace zeminového substrátu REKOZEM je přístupná pro využití pouze mimo potravní řetězec především při rekultivaci skládek odpadů a řídí se ČSN 83 8035 skládkování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek. Okrajově lze tento substrát použít i při rekultivaci jinak antropicky zasaženého území, tzn. tam, kde dochází při rekultivaci k odstranění ekologické zátěže a na rekultivovaných plochách nebude provozována zemědělská výroba.

Zeminový substrát má funkce krycí vrstvy rekultivované plochy a biologicky oživitelné vrstvy půdy pro výsadbu a při začlenění rekultivovaných ploch do krajiny nebo jiného využití. Výsadbu trávních a rostlinných porostů se doporučuje zahájit půl roku po vyrobení REKOZEMĚ. Časový harmonogram výsadby lze však změnit dle požadavků na konkrétní projekt.

REKOZEM RZH II je registrována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Aktuality
03. 03. 2017
Od 1.3.2017 rozšiřujeme oblast služeb v likvidaci odpadů dle kódu:
200307 - objemný odpad
200139 - plasty stavební
200101 - papír a lepenky
200102 - sklo
28. 06. 2016
OTEVÍRACÍ DOBA 2.-6.7.

2.7. – 6:30 – 15:30 – pouze návoz „O“
3.7. – 6:30 – 15:30 – pouze návoz „O“
4.7. – pracovní den
5.7. – 6:30 – 15:30 – pouze návoz „O“
6.7. - 6:30 – 15:30 – pouze návoz „O“
11. 04. 2016
V úterý 12.4.2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice. Děkujeme za pochopení.
ARSM
člen
facebook