DUFONEV R.C.
Recyklace odpadů

Recyklace odpadů

Společnost DUFONEV R.C., a.s. se zabývá recyklací stavebních odpadů, betonů, železobetonů, živičných směsí a kameniva. Pro recyklaci používá technologii rakouské firmy SBM, irské firmy Finlay, Powerscreen a Extec. Jedná se o špičkové stroje, které se využívají zejména na železničních koridorech a v dobývacích prostorech v České a Slovenské republice.

Recyklací stavebních sutí, betonů a zejména kameniva se získává hodnotná surovina, která může být beze zbytku využita nejen ve stavebnictví, ale i v jiných průmyslových odvětvích. DUFONEV R.C., a.s. zpracovává přes 130 000 tun stavebních sutí, betonů, kameniva a materiálů z demolic vozovek ročně na recyklační deponii v Brně - Černovicích (otevírací doba, ceník) a dalších 200 000 tun u svých obchodních partnerů po celé České a Slovenské republice. Strategie společnosti je zaměřena na získávání obchodních partnerů především seriózností, osvětou, poradenskou činností a vysokou kvalitou výstupů.

Cílem je, aby se zamezilo porušování zákona č.185/2001 Sb., aby se i nadále zvyšoval podíl recyklace a chránilo se tak naše životní prostředí. Firma také proto investovala v poslední době nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových postupů v aplikaci recyklátů.

Odběr stavebních odpadů
Odběry, ukládku a recyklace stavebních sutí zajišťuje Deponie Brno - Černovice:

otevírací doba
ceník
přijímané odpady

Aktuality
14. 12. 2017
Deponie Černovice bude OTEVŘENA mezi svátky následovně:
27.12. od 7:00 do 14:00
28.12. od 7:00 do 14:00
29.12. od 7:00 do 14:00
28. 06. 2017
Otevírací doba 5-6.7.2017:

5.6.2017 od 6:30 do 14:00
6.6.2017 od 6:30 do 14:00
29. 05. 2017
Od 1.6.2017 za Kamenivo přírodní těžené 0/4 mm činí cena 160,- Kč/t
ARSM
člen
facebook