DUFONEV R.C.
Recyklace odpadů

Recyklace odpadů

Společnost DUFONEV R.C., a.s. se zabývá recyklací stavebních odpadů, betonů, železobetonů, živičných směsí a kameniva. Pro recyklaci používá technologii rakouské firmy SBM, irské firmy Finlay, Powerscreen a Extec. Jedná se o špičkové stroje, které se využívají zejména na železničních koridorech a v dobývacích prostorech v České a Slovenské republice.

Recyklací stavebních sutí, betonů a zejména kameniva se získává hodnotná surovina, která může být beze zbytku využita nejen ve stavebnictví, ale i v jiných průmyslových odvětvích. DUFONEV R.C., a.s. zpracovává přes 130 000 tun stavebních sutí, betonů, kameniva a materiálů z demolic vozovek ročně na recyklační deponii v Brně - Černovicích (otevírací doba, ceník) a dalších 200 000 tun u svých obchodních partnerů po celé České a Slovenské republice. Strategie společnosti je zaměřena na získávání obchodních partnerů především seriózností, osvětou, poradenskou činností a vysokou kvalitou výstupů.

Cílem je, aby se zamezilo porušování zákona č.185/2001 Sb., aby se i nadále zvyšoval podíl recyklace a chránilo se tak naše životní prostředí. Firma také proto investovala v poslední době nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových postupů v aplikaci recyklátů.

Odběr stavebních odpadů
Odběry, ukládku a recyklace stavebních sutí zajišťuje Deponie Brno - Černovice:

otevírací doba
ceník
přijímané odpady

Aktuality
11. 04. 2016
V úterý 12.4.2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice. Děkujeme za pochopení.
29. 03. 2016
Ve čtvrtek 31.3.2016 od 10:00 do 12:00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena. Děkujeme za pochopení.
21. 03. 2016
V pátek 25.3.2016 bude recyklační deponie otevřená 6:30 - 15:30. V pondělí 28.3.2016 bude zavřeno.
ARSM
člen
facebook