DUFONEV R.C.
Přijímané odpady

Přijímané kódy odpadů

V rámci recyklační deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů odpadu:

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu [spalovací zařízení]
100906 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání [slévání]
100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání]
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv]
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
101311 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170302 Asfaltové směsi
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170508 Štěrk ze železničního svršku
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady
200202 Zemina a kameny (ze zahrad, parků)

Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.

Upozornění
Ceník platný od:
01.01.2015.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
775 887 390

Aktuality
11. 04. 2016
V úterý 12.4.2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice. Děkujeme za pochopení.
29. 03. 2016
Ve čtvrtek 31.3.2016 od 10:00 do 12:00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena. Děkujeme za pochopení.
21. 03. 2016
V pátek 25.3.2016 bude recyklační deponie otevřená 6:30 - 15:30. V pondělí 28.3.2016 bude zavřeno.
ARSM
člen
facebook