DUFONEV R.C.
Popis recyklátů

Popis recyklátů

Směsný recyklát

Směsný recyklát je v drobných frakcích (0/16) svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikace, dále také zásypům IS, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí. Střední frakce (0/32, 16/32) jsou vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací.

Směsný recyklát frakce 16/32 lze plnohodnotně využít do sekundárních výplňových betonů (tzn. sypán do bednění) až do pevnostní třídy B 15.

Ve větších frakcích (32/63, 63<) je směsný recyklát vhodný při stavbách obslužných lesních a polních cest a dalších komunikací, kde je nutné dočasné nebo trvalé zpevnění a odvodnění do spodních vrstev. Je vhodný taktéž jako mezerovitý recyklát pro zásypy nebo tvorbu drenážních vrstev. Všechny frakce od nuly jsou výborně zhutnitelné při vlhkosti blízké optimální vlhkosti.

Cihelný recyklát

Čistý cihelný recyklát má mnohá využití. V jemnějších frakcích se dá využít jako antuka pro různá sportoviště, v hrubších frakcích je čistý keramický střep v zemině pro květiny je cenný svou schopností držet vodu. Používá se též samostatně do květináčů u kaktusů a sukulentů. Další jeho použití je do skleníků kde se pěstují květiny hydroponií atd. V hrubších frakcích se také výborně osvědčuje na vyrovnávání nerovností na obslužných komunikacích.

Betonový recyklát

Recyklát v jemných frakcích (0/16 mm) je svými vlastnostmi, stejně jako směsný recyklát (ale dosahuje lepších hodnot únosnosti, nasákavosti a namrzavosti), velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikací, k zásypům IS, obsypům kabelů, vodovodů a kanalizačních sítí. Materiál je dobře zhutnitelný.

Recyklát ve středních frakcích (0/32, 16/32) má uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než jaké je možné dosáhnout u standardního směsného recyklátu. Betonový recyklát ve frakci 0/32 nabízí firma DUFONEV R.C., a.s. jako certifikovaný výrobek.

Betonový recyklát frakce 16/32 lze využít jako příměsi do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 a dále u výroby zdících prefabrikátů, jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu s 20 – 30% nižšími pevnostními vlastnostmi.

Recyklát ve velkých frakcích (0/63, 32/63, 0/80, 32/80, 80< atd.) je možné použit jako umělé kamenivo při vytváření podkladových vrstev komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát vytvářený ze směsné stavební suti.

Asfaltový recyklát – R-materiál

Certifikovaný asfaltový recyklát – R-materiál se v současné době zpracovává na zpětné využití v obalovnách. Jako další se přímo nabízí užití, zejména u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu, při výstavbách obslužných nebo polních komunikací, kde je potřeba využití kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V této kombinaci lze dosáhnout bez složitější mechanizace velice dobré kvality takovéto obslužné nebo polní cesty.

Zásypový materiál

Zásypový materiál frakce 0/32 je tvořen stejnozrnným křemičitým pískem a směsným recyklátem v poměru 1:2. Po provedeném smíchání je vytvořen štěrko-písčitý materiál, který je dle křivky zrnitosti nenamrzavý a silně propustný. Dané mechanicko-fyzikální vlastnosti (materiál v sobě nedrží vodu) dovolují částečně použití i při mírně nepříznivých klimatických podmínkách. Je vhodný dle TP146, do zpětných zásypů IS dále do násypů a podmínečně vhodný do aktivních zón komunikace. Tento materiál je certifikovaný.

Recyklovaný slévárenský písek frakce 0/4

Recyklovaný slévárenský písek je vhodný jako podsyp IS, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí, při spárování dlažebních kostek a na naší deponii se výborně osvědčil jako zimní posyp komunikací. Tento materiál Vám rádi připravíme i do pytle, či Big bagu.

Slévárenský křemičitý písek frakce 0,4 – 0,8 – 1,2 na otryskávání kovových odlitků, odstraňování barev rzi z kovů, otryskávání zdiva, betonu a kamene.

Rekozem RZH-II

Rekozem RZH-II vzniká promícháním tříděné zeminy, směsného recyklátu (obojí frakce 0/16) a kalů z čističek odpadních vod. Jeho primární využití je při rekultivaci skládek, či jinak lidskou činností narušených území, ale výborně se také osvědčil mimo jiné na úpravu svahování kolem komunikací nebo jiných staveb.

Upozornění
Ceník platný od:
01.07.2019.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
775 887 390

Aktuality
12. 02. 2020
OD 13.2 DO 17.2 NEBUDE MOŽNÉ NAVÁŽET ZEMINU Z DŮVODU ÚPRAVY VOZOVKY V AREÁLU SPOLEČNOSTI

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
03. 02. 2020
DNES 3.2.2020 NEPŘÍJMÁME NÁVOZY ZEMINY A SUTÍ Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
10. 12. 2019
Otevírací doba deponie Černovice.

Od 21.12.2019 bude deponie uzavřena.
Otevřena bude až 6.1.2020

Děkujeme
ARSM
člen
facebook