DUFONEV R.C.
Ceník

Ceník

Odběr stavebních odpadů

Cena za navezení odpadu

100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání] na dotaz
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv] na dotaz
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) 180 Kč/t + DPH
120117 Odpadní materiál z otryskávání na dotaz
170101 Beton 125 Kč/t + DPH
170101LV Beton lehce vyztužený/znečištěný 180 Kč/t + DPH
170101SV Beton silně vyztužený/znečištěný 280 Kč/t + DPH
170102 Cihly 150 Kč/t + DPH
170103 Tašky a keramické výrobky 150 Kč/t + DPH
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 180 Kč/t + DPH
170302 Asfaltové směsi 155 Kč/t + DPH
170504 Zemina a kamení 140 Kč/t + DPH
170802 Stavební materiály na bázi sádry na dotaz
170802 S Sádrokartony - pouze čisté bez příměsí 1600 Kč/t + DPH
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 200 Kč/t + DPH
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod na dotaz
190902 Kaly z čiření vody na dotaz
200202 Zemina a kamení (ze zahrad, parků) 140 Kč/t + DPH

Cena drobných návozů a odpadu s příměsí

Drobné návozy do 1 tuny 248 Kč/návoz + DPH
Do 5 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy 300 Kč/návoz + DPH
5 - 10 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy 600 Kč/návoz + DPH

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme + 500,- Kč/t + DPH (náklady na bourací práce).

Příměs nebezpečných odpadů (azbesty atp.) bude účtována pokuta 3000,-Kč/návoz. Při opakovaném návozu nebezpečných příměsí trvalý zákaz dovozu.

Betonové sloupy trakčního vedení, panely, nosníky, ztužidla atd.: 500,- Kč/t + DPH.

Poznámka: původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašují, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Prodej recyklovaného materiálu

asfaltový recyklát dle ČSN EN 13108-8

> 22 mm 80 Kč/t + DPH
0 - 22 mm 100 Kč/t + DPH
8 - 22 mm na dotaz

betonový recyklát

0 - 16 mm 90 Kč/t + DPH
0 - 32 mm 80 Kč/t + DPH
0 - 63 mm 80 Kč/t + DPH
16 - 32 mm 90 Kč/t + DPH
32 - 63 mm 90 Kč/t + DPH

Rekozem RZH II (zeminový substrát)

Rekultivační zeminový substrát Rekozem RZH-II 25 Kč/t + DPH
Pomocná látka dle registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č. 2775 dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

zkrápění recyklátů na optimální vlhkost pro hutnění (dle zkoušky Proctor standard)

< 16 20 Kč/t + DPH
Poznámka: Vydáváme protokoly o technických parametrech recyklátů dle ČSN a podnikové normy.

směsný recyklát

0 - 16 mm 5 Kč/t + DPH
0 - 32 mm 5 Kč/t + DPH
0 - 63 mm 5 Kč/t + DPH
32 - 63 mm 5 Kč/t + DPH

cihelný recyklát

0 - 32 mm 15 Kč/t + DPH
0 - 63 mm 10 Kč/t + DPH
0 - 8 mm 20 Kč/t + DPH
0 - 90 mm 5 Kč/t + DPH

Ostatní prodej

cihly opracované z demolic

obyčejné 3 Kč/ks + DPH
značené 5 Kč/ks + DPH

recyklovaný slévárenský písek

0 - 2 mm 50 Kč/t + DPH

tříděná zemina

0 - 16 mm 10 Kč/t + DPH

kamenivo

přírodní kamenivo drcené 0 - 32 mm 165 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 0 - 4 mm 145 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 0 - 63 mm 195 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 16 - 32 mm 240 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 32 - 63 mm 215 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 4 - 8 mm 295 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 8 - 16 mm 250 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo těžené 0 - 4 mm 145 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo těžené 32 - 63 mm 280 Kč/t + DPH

štěrkopísek

0 - 16 mm 110 Kč/t + DPH

zásypový materiál

0 - 32 mm 10 Kč/t + DPH

Platební podmínky

  • Hotově
  • Zálohovou fakturou
  • Fakturou se 14'ti denní splatností - nutno uzavřít smlouvu, při vážení odevzdat řádně vyplněnou "průvodku" (originál + kopie) a při prvním návozu z každé nové stavby také řádně vyplněný "Základní popis odpadu" za každý jednotlivý dovážený kód odpadu.
>
Upozornění
Ceník platný od:
01.01.2015.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
775 887 390

Aktuality
11. 04. 2016
V úterý 12.4.2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice. Děkujeme za pochopení.
29. 03. 2016
Ve čtvrtek 31.3.2016 od 10:00 do 12:00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena. Děkujeme za pochopení.
21. 03. 2016
V pátek 25.3.2016 bude recyklační deponie otevřená 6:30 - 15:30. V pondělí 28.3.2016 bude zavřeno.
ARSM
člen
facebook