DUFONEV R.C.
Ceník

Ceník

Odběr stavebních odpadů

Cena za navezení odpadu

100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání] na dotaz
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv] na dotaz
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) 180 Kč/t + DPH
120117 Odpadní materiál z otryskávání na dotaz
170101 Beton 125 Kč/t + DPH
170101LV Beton lehce vyztužený/znečištěný 180 Kč/t + DPH
170101SV Beton silně vyztužený/znečištěný 280 Kč/t + DPH
170102 Cihly 155 Kč/t + DPH
170103 Tašky a keramické výrobky 155 Kč/t + DPH
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 180 Kč/t + DPH
170302 Asfaltové směsi 300 Kč/t + DPH
170504 Zemina a kamení 165 Kč/t + DPH
170802 Stavební materiály na bázi sádry na dotaz
170802 S Sádrokartony - pouze čisté bez příměsí 1800 Kč/t + DPH
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 200 Kč/t + DPH
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod na dotaz
190902 Kaly z čiření vody na dotaz
200101 Papír a lepenky na dotaz
200102 Sklo  na dotaz
200139 Plasty stavební 1800 Kč/t + DPH
200202 Zemina a kamení (ze zahrad, parků) 170 Kč/t + DPH
200307 Objemný odpad 1800 Kč/t + DPH

Cena drobných návozů a odpadu s příměsí

Drobné návozy do 1 tuny 281 Kč/návoz + DPH
Do 5 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy 300 Kč/t + DPH
5 - 10 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy 600 Kč/t + DPH

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme + 500,- Kč/t + DPH (náklady na bourací práce).

Příměs nebezpečných odpadů (azbesty atp.) bude účtována pokuta 3000,-Kč/návoz. Při opakovaném návozu nebezpečných příměsí trvalý zákaz dovozu.

Betonové sloupy trakčního vedení, panely, nosníky, ztužidla atd.: 500,- Kč/t + DPH.

Poznámka: původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašují, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Prodej recyklovaného materiálu

asfaltový recyklát dle ČSN EN 13108-8

> 22 mm 30 Kč/t + DPH
0 - 22 mm 40 Kč/t + DPH
8 - 22 mm na dotaz

betonový recyklát

0 - 16 mm 90 Kč/t + DPH
0 - 32 B mm 70 Kč/t + DPH
0 - 32 mm 80 Kč/t + DPH
0 - 63 B mm 70 Kč/t + DPH
0 - 63 mm 80 Kč/t + DPH
16 - 32 mm na dotaz
32 - 63 mm 90 Kč/t + DPH

Rekozem RZH II (zeminový substrát)

Rekultivační zeminový substrát Rekozem RZH-II 25 Kč/t + DPH
Pomocná látka dle registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č. 2775 dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

zkrápění recyklátů na optimální vlhkost pro hutnění (dle zkoušky Proctor standard)

< 16 20 Kč/t + DPH
Poznámka: Vydáváme protokoly o technických parametrech recyklátů dle ČSN a podnikové normy.

směsný recyklát

0 - 16 mm 10 Kč/t + DPH
0 - 32 mm 10 Kč/t + DPH
0 - 63 mm 10 Kč/t + DPH
32 - 63 mm 10 Kč/t + DPH

cihelný recyklát

0 - 32 mm 15 Kč/t + DPH
0 - 63 mm 10 Kč/t + DPH
0 - 8 mm 20 Kč/t + DPH
0 - 90 mm 10 Kč/t + DPH

Ostatní prodej

cihly opracované z demolic

obyčejné 3 Kč/ks + DPH
značené 5 Kč/ks + DPH

recyklovaný slévárenský písek

0 - 2 mm 50 Kč/t + DPH

tříděná zemina

0 - 16 mm 15 Kč/t + DPH

kamenivo

přírodní kamenivo drcené 0 - 32 mm 180 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 0 - 4 mm 170 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 0 - 63 mm 220 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 16 - 32 mm 265 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 32 - 63 mm 225 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 4 - 8 mm 345 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo drcené 8 - 16 mm 270 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo těžené 0 - 4 mm 170 Kč/t + DPH
přírodní kamenivo těžené 32 - 63 mm 225 Kč/t + DPH

štěrkopísek

0 - 16 mm 110 Kč/t + DPH

zásypový materiál

0 - 32 mm 10 Kč/t + DPH

Platební podmínky

  • Hotově
  • Zálohovou fakturou
  • Fakturou se 14'ti denní splatností - nutno uzavřít smlouvu, při vážení odevzdat řádně vyplněnou "průvodku" (originál + kopie) a při prvním návozu z každé nové stavby také řádně vyplněný "Základní popis odpadu" za každý jednotlivý dovážený kód odpadu.
>
Upozornění
Ceník platný od:
01.06.2018.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
775 887 390

Aktuality
20. 09. 2018
Dne 26.9.2018 od 9:00 do 12:30 bude deponie Černovice uzavřena z důvodu CERTIFIKACE VÁHY. Děkujeme za pochopení
29. 06. 2018
Deponie Černovice bude o svátcích 5-6.7. 2018 uzavřena. Návozy odpadu budou možné pouze po domluvě s vedoucím deponie Ing. Žídkem
22. 05. 2018
Od 1.6.2018 platí nový ceník.
Změny cen se týkají asfaltových směsi, zeminy, objemného odpadu a asfaltového recyklátu.
ARSM
člen
facebook