DUFONEV R.C.

Recyklace stavebních sutí a odpadů Brno

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na  deponii Brno - Černovice.
Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.

Soukromé osoby

Potřebné služby a prodej pro Vás zajišťuje recyklační deponie v Brně - Černovicích.
Firemní zákazníci
Aktuality
11. 04. 2016
V úterý 12.4.2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice. Děkujeme za pochopení.
29. 03. 2016
Ve čtvrtek 31.3.2016 od 10:00 do 12:00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena. Děkujeme za pochopení.
21. 03. 2016
V pátek 25.3.2016 bude recyklační deponie otevřená 6:30 - 15:30. V pondělí 28.3.2016 bude zavřeno.
14. 12. 2015
Během Vánočních svátků 2015 bude deponie Černovice OTEVŘENA následovně:
- 21.12.2015 až 23.12.2015 včetně od 7:00 do 15:00 hod
- 28.12.2015 až 30.12.2015 včetně od 7:00 do 15:00 hod

Během Vánočních svátků 2015 bude deponie Černovice UZAVŘENA následovně:
- 24.12.2015 až 27.12.2015 UZAVŘENO
- 31.12.2015 a 1.1.2016 UZAVŘENO
ARSM
člen
facebook